SAMSON

SAMSON STAGE XPD1

Приемник от серии XPD (RXD1 USB приемник в формате FLASH), диапазон 2,4 ггц

 
снято с производства

Stage XPD1 Приемник от серии XPD (RXD1 USB приемник в формате FLASH), диапазон 2,4 ггц